Hur är det att vara blyg? Finns det något positivt med blyghet? Läs mer här. 

Vad innebär det att vara introvert? Hur vet man om man är introvert? Läs mer här. 

Varför blygmodig? 

Blygmodig är en sida för den tysta och känsliga personligheten. I dagens samhälle, där social kompetens ofta likställs med att kunna prata högt och mycket, behövs det platser som försiktigt och kraftfullt för fram ett annat budskap. Vi tysta och känsliga har länge blivit uppmanade att ändra på våra autentiska personligheter. Att vi behöver ta mer plats och inte vara “så tysta”. Blygmodig vill berätta att det inte stämmer. Att blyga, introverta och högkänsliga kan och bör vara precis som de är. I stillheten, tystnaden och det försynta finns en styrka och det är den Blygmodig fokuserar på.